فیلترها

تیشرت های پنبه جین ایران تماما از جنس پنبه می باشند و از بهترین دوخت و پارچه بهره می برند.